Місія Фонду: сприяти економічному та соціальному процвітанню України через збереження, зміцнення та примноження здоров'я кожної людини.

Цілі Фонду:

- налагодити ефективний діалог між представниками влади, громадськості та бізнесу у сфері реформування системи охорони здоров'я (СОЗ);

- акумулювати позитивний світовий досвід у сфері організації СОЗ та розробити шляхи його впровадження в Україні;

- забезпечити громадськість компетентною та достовірною інформацією про економічні аспекти організації СОЗ, шляхи і можливості впровадження реформ, прогнозовані результати ефективних перетворень;

- забезпечити консультативну підтримку державних органів влади у питаннях реформування СОЗ;

- лобіювати законодавчі ініціативи, покликані удосконалити вітчизняну СОЗ;

- аргументовано пропагувати й популяризувати здоровий спосіб життя серед українців.

Завдання Фонду:

- розробка проектів змін до чинного законодавства у напрямку реформування СОЗ;

- реалізація соціальних та освітніх проектів, спрямованих на поліпшення сфери охорони здоров'я;

- підтримка пілотних реформаторських проектів;

- консультативна підтримка органів державної влади та високопосадовців, задіяних у процесі реформування СОЗ;

- вивчення іноземного досвіду реформування галузі охорони здоров'я та сприяння його впровадженню в Україні;

- пошук та імплементація нових ідей і новітніх технологій СОЗ.

Фонд об'єднує всіх, кому не байдуже здоров'я нації та майбутнє України, хто володіє знаннями й досвідом у сфері організації системи охорони здоров'я та має завзяття до якісних перетворень.

Фонд відкритий для свіжих ідей, цікавих проектів та партнерства!